Feb 23, 2011

RAPED ASS 1 tape (1982)


NYX NEGATIV - Intro, Idioterna, Ny romantiker, No thanks
AVSKUM - Häng dom högt, Krossa NRP, Datastyrda hjärnor
DESTRUKTIVA LIV -Robotar, Stoppa svinen, Moderater
KURT I KUVÖS - Tilltro, Smutsig, Sorgeö
ROLF & REVOLTÖRERNA - Pressad stressad, Sitt still (där du är)
SÖTLIMPA - 3 D, Snutjävlar, Vår musik
MISSBRUKARNA - De nakna och de döda, Skydd mot de fattiga, Stela små barn
ASTA KASK - Berga kungens sal,Landsplikt, Demokrati
STRAWDOGS -We are the UA punx, Drömmen, Reagan,
SUNE STUDS - Dödshjälp, Politiker, Du är
MODERAT LIKVIDATION - Tio timmar, Proggerebell, White rastas
SVEA RIKES HJÄLTAR - Gud, Provrörsbarn, Valnoja
FORBUDT UNGDOM - Hat
SABOTAGE 81 - Gyllene divor
download 

1 comment: