May 2, 2010

PROTESTERA - Kampen Går Vidare LP (2000)

hardcore punk from Göteborg 
Intro
Kompromisslös Kamp
Kärlekssången
Ekokamp
Vår Media
Globalt Uppror
Direkt Aktion
Dom Kan Mörda...
Folklighet?...
...Livsstilism
Kamp Mot Murarna
Outro
download 

No comments:

Post a Comment